Teisinė atsakomybė

 

Šioje svetainėje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir neturėtų būti laikoma kaip konsultacija, nes šiame portale neteikiamos jokios bankinės paslaugos. Šia informacija neturėtų būti remiamasi imantis konkrečių bankinių veiksmų, vartotojai, įvertinę  situaciją, galutinį sprendimą ir atitinkamai susijusius veiksmus inicijuoja tiesiogiai su banku ar kredito įstaiga.

Mes dedame visas pastangas, kad svetainėje pateikiama informacija būtų nuolat atnaujinama ir teisinga, tačiau gali pasitaikyti ir netikslumų. Mes negalime užtikrinti, kad kredito unijoms/bankams atnaujinus informaciją apie indėlių palūkanas, tuo pat metu atnaujinta informacija atsiras ir mūsų portale.

Indėlių palūkanos svetainėje www.indeliai.lt atnaujinamos tada, kai apie tai informuoja kredito unija/bankas, todėl mes negalime atsakyti už bet kokius svetainėje pateiktos informacijos netikslumus ar trūkumus. Už bet kokius jūsų sprendimus, priimtus remiantis šioje svetainėje pateikta informacija, atsakote vien tik jūs patys.

 

Pasiūlymo ir prašymo nebuvimas

 

Šioje svetainėje pateikta informacija nėra nei pasiūlymas, nei prašymas naudotis tam tikros kredito unijos/banko paslaugomis, susijusiomis su indėliais. Mes Jums suteikiame galimybę palūkanas palyginti ir susidaryti bendrą vaizdą apie siūlomas terminuotų ir kaupiamųjų indėlių palūkanas, tačiau priimdami galutinius sprendimus, neturite remtis šia informacija, turite tiesiogiai konsultuotis su kredito unijomis/bankais.