Apie banką

Medicinos bankas – finansų institucija, teikianti banko paslaugas privatiems asmenims ir verslo klientams: priima indėlius, teikia paskolas, vykdo piniginius ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutą, teikia garantijas savo klientams ir kita.

Bankas savo veiklą pradėjo 1992 metų lapkričio 24 dieną Vilniaus mieste. Pagrindinė banko buveinė nuo 1995 metų yra Vilniuje, Pamėnkalnio g. 40.

Šiuo metu Medicinos bankas turi 56 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse. Visą banko tinklą sudaro 8 filialai, 48 klientų aptarnavimo skyriai ir poskyriai.

Pagrindiniai banko klientai: smulkios, mažos ir vidutinės įmonės, ūkininkai ir privatūs asmenys.
Medicinos bankas vienas iš pirmųjų bankų Lietuvoje klientams pradėjo teikti internetinės bankininkystės paslaugą.

Pagrindinis banko akcininkas – Saulius Karosas valdo 89,91 % Medicinos banko akcijų. „Western Petroleum Ltd“ 9,87 %, kiti akcininkai valdo 0,22 % banko įstatinio kapitalo.

Indėliai

UAB Medicinos bankas yra Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvis. Informaciją apie indėlių draudimo sąlygas rasite čia. Banke laikomi indėliai yra apdrausti Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka. Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Terminuotieji indėliai

Terminuotasis indėlis – tai konkrečios, indėlio sutarties sudarymo dieną nustatytos pinigų sumos laikymas banke ir galimybė kiekvieną mėnesį savo pajamas padidinti banko mokamomis palūkanomis už laikomą pinigų sumą.

Sąlygos:

• indėliai priimami eurais, JAV doleriais arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingų;
• minimalios indėlių sumos: 100 eurų, 100 JAV dolerių arba 100 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų;
• palūkanos išmokamos Jūsų pasirinktu periodiškumu:
– kiekvieną mėnesį (už praėjusį kalendorinį mėnesį);
– kas tris kalendorinius mėnesius;
– pasibaigus indėlio sutarties terminui;
• indėlio sutartis gali būti automatiškai pratęsiama tokiam pat terminui, nustatant pratęsimo dieną banke galiojančią metinę palūkanų normą indėlio suma papildomais įnašais nedidinama, dalimis negrąžinama;
• padėti terminuotąjį indėlį (sudaryti indėlio sutartį) galite internetinėje banko sistemoje arba atvykę į artimiausią  filialą, klientų aptarnavimo skyrių arba poskyrį.

Kaupiamieji indėliai

Kaupiamasis indėlis – tai patogus taupymo būdas tam tikrą pasirinką laikotarpį, per kurį indėlio suma bet kada gali būti didinama papildomais įnašais.

•    indėliai priimami eurais, JAV doleriais arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingų;
•    minimalios indėlių sumos: 100 eurų, 100 JAV dolerių arba 100 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų;
•    palūkanos už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pervedamos į indėlio sąskaitą;
•    palūkanos išmokamos tik pasibaigus indėlio sutarties terminui;
•    indėlio sutartis gali būti automatiškai pratęsiama tokiam pat terminui, nustatant pratęsimo dieną banke galiojančią metinę palūkanų normą (pratęsiama visa kaupiamojo indėlio sąskaitoje esanti suma su papildomais įnašais ir priskaičiuotomis palūkanomis);
•    indėlio suma dalimis negrąžinama;
•    padėti kaupiamąjį indėlį (sudaryti indėlio sutartį) galite internetinėje banko sistemoje arba atvykę į artimiausią  filialą, klientų aptarnavimo skyrių arba poskyrį.